001.jpg
   
002.jpg
   
006.jpg
   

Underachievement - Düşük Başarı

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

Kelime anlamı olarak “beklenenin altında başarı, eksik başarı, yetersiz başarı” olarak tercüme edilebilen bu durum, üstün yetenekli çocuğun yetenekliliğinin paralelinde bir başarı gösterememesi durumunu ifade eder. Bu şekilde ele alındığında, sınıf ortalamasında başarı seviyesine sahip bir üstün yetenekli için de bu terim kullanılabilir. 

 Aşağıdaki metinde, bu ifade eksik başarı olarak kullanılacaktır. Çok yüksek zeka düzeyine rağmen okulda sadece ortalama veya ortalamanın altında başarı gösterebilen çocuklar ve gençler vardır. Bu çocukların bazıları, okuma, yazma veya hesap yapma gibi belirli alanlarda zayıflıklar gösterebilir. Bunun neticesinde yeteneklerinin gelişimi engellenir veya yetenekleri keşfedilemez. Bazı öğretmenler ve bazı aileler, bu tür kısmi öğrenim bozukluklarının (okuma-yazma-bozukluğu, hesaplama-bozukluğu) çok fazla olmasa dahi, üstün yeteneklilerin arasında da gözlemlenebildiğini bilmez.  

Kısmi öğrenim bozukluğu gibi zayıflıklar göstermemelerine rağmen – beklentilerin aksine – potansiyellerin çok altında kalan üstün yetenekli çocuklara “underachiever”, yani eksik başarı gösterenler denir. Üstün yetenekli eksik başarı gösterenlerin sayısı bilinmemektedir. Ancak bazı araştırmalar bu oranın %15-25 aralığında olduğunu göstermektedir. Eksik başarı gösterme durumu ciddiye alınması gereken çok önemli bir konudur, çünkü bu durumda olan öğrenciler çok mutsuzdurlar, okula karşı çok olumsuz fikirlere sahiptirler, öz değerlendirmeleri çok olumsuzdur ve farklı problemlere karşı daha yüksek bir risk altınadırlar. Eksik başarı durumu ilkokulda dahi karşılaşılabilen bir durumdur ve genel olarak erkelerde kızlara oranla daha sık rastlanır.  

Üstün yetenekli çocuklarda eksik başarı durumunun nedenleri çocuktan çocuğa farklılık gösterir ve çocuğun çevresinde (aile, okul) ve/veya kendisinde aranmalıdır; her iki etken bir biriyle etkileşim halindedir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir: 

· Çocuğun yaratıcılığı, problemlerin çözümünde veya bilgi edinmede olağandışı yöntemler geliştirmesine yol açabilir. Bu durum, bazı aile ve öğretmenlerde, çocuğun problemleri normalin dışında ve kısmen anlaşılmaz bir yöntemle ele alması ve çözmesi nedeniyle direnç oluşturabilir. Bu tür davranışlar her zaman zeka ürünü veya yaratıcılık olarak değerlendirilmez ve özellikle dersin işlenişini bozduğunda, bu durumlardaki yaratıcılık reddedilebilir. Çocuk sınıfta “düzen bozucu” olarak algılanır, kişiliği ve tarzı reddedilir ve “uyum” sağlamaya zorlanır. Bunu bir sonucu, çocuğun yeteneğinin destek görmemesi, dersin işlenme şeklinin çocuğun öğrenme şekline uymaması ve bu nedenle güçlü yönlerinin gelişiminin engellenmesi olabilir. Diğer bir sonuç ise, çocuğun içine kapanması olabilir. 

· Okulda başarısız olan veya öğrenmeyi reddeden üstün yetenekli çocuklarda bazı durumlarda çocuğun ihtiyaç ve isteklerinin aile tarafından dikkate alınmaması ile karşılaşılabilmektedir. Çocuğun gelişimi esnasında ortaya çıkan özel durumlar ve ihtiyaçlar yeterince dikkatle ele alınmamış, yeteneği anlaşılamamış ve gerekli destek verilememiş olabilir. Bunu nedeni, üstün yetenekliliğin başka problemlerin gölgesinde kalması da olabilir, muhtelif nedenlerden dolayı çocuğun üstün yetenekli olabileceği düşünülmemiş de olabilir.  

· Çocuğun kendisinde olan etkenler arasında başarı gösterme motivasyonu veya çocuğun öz değerlendirmesi vardır: Çocuğun kendisinden beklentileri nelerdir? Üstün yetenekli eksik başarı gösterenlerin çoğu başarıdan ziyade başarısızlık yönelimlidir ve okul ile ilgili her şeye olumsuz bir bakış açısı vardır. Kendileri hakkında olumsuz görüşleri vardır, kendilerini çekici bulmazlar, mutlu ve memnun değildirler. Aileler ve öğretmenler de bu çocukları sıklıkla “problem çocuk” olarak tanımlarlar.  

· Bedensel veya sözlü düşmanlıklar ve saldırılar (“inek”, “yaltakçı”), mobbing, kıskançlık veya oyun ve okul arkadaşları tarafından sosyal ilişkilerden dışlanması – tüm bunlar bir çocuğun üzerinde önemli baskılar yaratabilir, yeteneklerini gizleyebilir ve “diğerleri gibi olma” ve “kabul görme” adına çevresinin ilgi alanlarını ve değer yargılarını edinebilir. Bazı durumlarda dışlanmanın korkusu bile – düşmanlık henüz oluşmadan önce – çocuğun uyum sağlamasına yol açabilir. 

· Toplumumuzdaki cinsiyetlere ilişkin beklentiler, üstün yetenekli kızlarda problem yaratabilir. Başarı ile dişiliği bağdaştıramayan üstün yetenekli bir kız çocuğu, ilgi alanlarını ve yeteneğini gizleyebilir. 

· Bedensel rahatsızlıkları ve engelleri, psikolojik problemleri veya kısmi öğrenme bozuklukları olan üstün yetenekliler de genelde fark edilmez. Bunu bir nedeni de, bir arazın mevcut olması durumunda her hangi bir yeteneklilik beklentisinin olmamasıdır, örn. okuma yazma bozukluğu olan üstün yetenekliler.  

· Bazı üstün yetenekliler öğrenmeyi öğrenememişlerdir, çünkü özellikle ilkokul döneminde ihtiyaç duydukları bilgi düzeyine çaba göstermeksizin ve ders çalışmaksızın kavuşmuşlardır. Zorlandıkları ve öğrenmenin gerektiği durumlarda ise öğrenememekte ve başarı gösterememektedirler. 

· Başarı baskısı, aşırı azim ve kendisinden veya başkalarından kaynaklanan gerçekçi olmayan beklentiler fazla gelebilir ve artık çocuk başarı gösteremez veya göstermek istemez duruma gelebilir.  

Üstün yetenekli eksik başarı gösteren çocuklara yardım edebilmek için, öncelikle onların fark edilmeleri gerekir. Ve esas problem de çoğunlukla budur, çünkü üstün yeteneği üstün başarı ile eş gören ortamda, eksik başarı gösterenlerin üstün yetenekli olmaları ve buna ilişkin inceleme yapılması çoğunlukla düşünülmez. Ancak çocuğun ailesi ve öğretmenleri olarak, çocuğun örn. isteksiz olması veya okuldan memnun olmaması gibi durumlarda gerçek potansiyelini bir zeka testi ile kontrol ettirmek faydalı olacaktır.  

Öğrenme ve ders çalışma tekniklerinin profesyonel danışmanlar vasıtasıyla geliştirilmesi, bazı durumda gerekli ve faydalı olabilir. Aile ve öğretmenlerin destek alması, ev ile okul arasında iyi bir işbirliği, yeteneklerin uygun şekilde desteklenmesi ve çocuğun öz değerlendirmesini olumluya çevirecek çalışmalar, eksik başarı gösteren üstün yeteneklilerin yeteneklerini başarıya dönüştürebilmeleri için faydalı olacaktır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz