001.jpg
   
002.jpg
   
003.jpg
   

Zekanın Toplumda Dağılımı

Kullanıcı Oyu:  / 9
Ayrıntılar

Zeka, boy veya ağırlık gibi görülebilen veya bir ölçüm cihazı ile ölçülebilen fiziksel bir değer değildir. Zeka, bilim insanları tarafından tanımlanmış bir yapıdır. Bu yapı, düşünme yeteneğini veya bilişsel yetenekleri, yani bilgi edinme, bilgi işleme ve bilgiyi akılda tutma yeteneklerini tarif eder. Bilişsel yetenekler doğrudan gözlemlenemez, ancak belirli emareleri ile, örneğin bir zeka testinde sorulan problemleri doğru veya yanlış değerlendirmeyle anlaşılabilir. 

Üstün Yeteneklilik Nasıl Anlaşılır?

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Benim çocuğum Üstün Yetenekli mi? Bir anne, bir baba bunu nasıl anlayabilir? Üstün yetenekli olmak, aslına bakarsanız kendi yaşıtlarının genelinden farklı olmayı, yani farklı özellikler göstermeyi gerektirir. Günümüz tek veya iki çocuklu çekirdek ailelerde bu karşılaştırmaları yapmak her zaman mümkün olmayabiliyor. 

Sıkça Sorulan Sorular

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Üstün yeteneklilik konusu çok fazla bilinmeyenle dolu çok karmaşık bir denklemdir. Bilimsel araştırmalar, bu fenomenin incelenmesinde henüz ne kadar başlarda olduğumuzu göstermektedir. Her bir araştırma, önümüze cevapladığından daha fazla soru koymaktadır. Böyle bir durumda ne aile, ne öğretmenler ve (ne yazık ki) ne de üstün yetenekli çocuk bir çözüme ulaşabilmektedir. Aşağıda üstün yeteneklilik ile ilgili en temel noktalar için kısa açıklamalar bulacaksınız. 

Üstün Yeteneklilik Nedir?

Kullanıcı Oyu:  / 3
Ayrıntılar

Üstün yeteneklilik (ÜY), genel olarak ortalamanın çok üzerinde entelektüel yeteneği olan kişiler için kullanılan bir terimdir. ÜY, farklı modeller tarafından farklı tanımlanır. Yaklaşımlar, ÜY’yi sadece yüksek zeka olarak tanımlayan çok dar kapsamlı modellerden, duygusal, sanatsal ve dil kullanımı değerlendirmelerini de içeren geniş kapsamlı modellere kadar farklılık gösterir. 

Üstün Yeteneklilerin Karşılaşabildiği Sorunlar

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Üstün yetenekli çocuklar, bu farklılıklarından dolayı bazı sıkıntılar yaşabilirler. Bu sıkıntılar, kendi yapılarından kaynaklanabildiği gibi, çevrenin onlara yaklaşımından da kaynaklanabilir. Aşağıda bazıları belirtilmiş ve kısaca açıklanmıştır. 

   
© ustunyetenekliyiz.biz