004.jpg
   
002.jpg
   
003.jpg
   

BİLSEM Eğitim Programları

Kullanıcı Oyu:  / 3
Ayrıntılar

UYUM EĞİTİMİ

Merkezi, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanımaları dışında, öğrencinin kişisel ve psikolojik durumu hakkında bilgi toplayabilmek, kendilerine güvenlerinin gelişmesini sağlayabilmek, etkili konusal ve dinleme kurallarını benimsetebilmek, takım ruhu kazandırmak, iletişim becerilerini bilen ve uygulayan bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilmek amaçlı alanlarda

BİLSEM Temel Bilgiler

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çocukların ve yetişkinlerin büyük kısmının sahip olduğu ortalama zeka ve yeteneklilik düzeyinin gereksinimlerine göre düzenlenmiştir. Bu durum, Üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin tümünü kullanmadan başarılı olmalarını sağlamakta, sonuçta eğitim programına ilgisiz kalmakta, gizil gücünün büyük bir bölümünü örgenim yerine başka alanlara kaydırabilmektedir.

BİLSEM Temel İlkeler

Kullanıcı Oyu:  / 2
Ayrıntılar

- Bireysel eğitim-öğretim yapılması ve çocuk/öğrencilerin ihtiyacına göre hazırlanmış Bireyselleştirilmiş eğitim Programlarının geliştirilmesine çalışılır.

- Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretiminde bilisel, duyusal, devinişsel ve sosyal gelişimler bir bütünlük içerisinde ele alınır.

Neden BİLSEM

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Ülkemizde eğitim ve öğretimin, üretim ve hizmet sektörlerindeki gelişmeye ve ihtiyaca ayak uyduramadığı bilinen bir gerçektir. Eğitim sistemimizin yakın gelecekte endüstrinin insan kaynağı ve nitelikli beyin gücü sorununu çözemeyeceğini görmek pek zor değildir. Bir yandan Üstün yetenekli çocuklara ve gençlere, yeteneklerini geliştirme fırsatını sunamamak, öte yandan endüstrinin ise yarar insan ihtiyacına cevap verememek, eğitim sistemimizin içerisindeki kaygı yaratan bir boşluk haline gelmiştir.

Öğrenci Tanılaması Hakkında Genel Bilgiler

Kullanıcı Oyu:  / 2
Ayrıntılar

Tanılama ve Yerleştirme

Tanılama
MADDE 8 – (1) Merkezlerin hedef kitlesi; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerdir.

Aday gösterme
MADDE 9 – (1) Merkezlere, üstün yetenekli çocuk/öğrencileri belirlemek amacıyla okul öncesi eğitimi

Türkiye'deki BİLSEM'lerin Listesi:

Kullanıcı Oyu:  / 16
Ayrıntılar

 

Sık Sorulan Sorular

Kullanıcı Oyu:  / 2
Ayrıntılar

1. Bilim ve Sanat Merkezi Milli eğitim Bakanlığında hangi genel müdürlüğe bağlıdır? Bilim ve Sanat Merkezi, Milli eğitim Bakanlığı Özel eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

2. Bilim ve Sanat Merkezinde danışmanlık hizmetleri nasıl yürütülür? Bilim ve Sanat Merkezinde her öğrencinin bir danışman öğretmeni bulunur. Danışman öğretmen öğrencinin her türlü sorunuyla

   
© ustunyetenekliyiz.biz