001.jpg
   
002.jpg
   
006.jpg
   

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Çalışma Düzeni

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca yıllık çalışma programına koyduğu faaliyetleri yapar.

a.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönünden:
(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Başkanlığı)

-Merkezin çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim kurumlarının özellik,kademe ve türlerine göre

ayrı ayrı olarak rehberlik hizmetleri çerçeve programını ,önceki uygulama sonuçları ile ilgili eğitim-öğretim kurumlarının da görüşlerini alarak hazırlar.Ders yılı başlamadan en az bir ay önce ilgili eğitim-öğretim kurumlarına ulaştırır.

-Rehberlik ve psikolojik danışma servisleri elemanlarıyla üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak öğrencilerin zihinsel,psikolojik ve sosyal bakımlardan dengeli ve sağlıklı bir şekilde kapasitelerini geliştirmeleri ,yapıcı ve yaratıcı olmaları,özelliklerini tanımaları ve değerlendirmeleri ile bu yönde mesleki ve eğitsel rehberlikte bulunulması için grup rehberlik etkinliklerine yönelik programları hazırlar ve uygulanmasında okullara gerekli
yardımlarda bulunur.

-Eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden gelen öğrenciler ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen veya bireysel olarak merkeze başvuran bireyleri kabul eder,dosya açar ve gerekli psikolojik yardım hizmetini verir.

-Psikolojik yardım talebinde bulunanlara ilişkin çeşitli psikolojik,sosyal ve diğer ilgili bilgileri olabildiğince ilk ellerden sağlar,verilecek hizmetin niteliğine göre çeşitli psikolojik ölçme araçlarını bilimsel standartlarına göre uygular.

-Psikolojik yardım hizmeti verilenlerin aile,okul,arkadaş gibi sosyal çevresiyle olan ilişkilerinin değerlendirilmesi de yapılır.

-Merkeze başvuran ve hizmet verilen öğrenci veya bireylere ilişkin gerekli bilgi ve kayıtları içeren bir danışan dosyası bilimsel standartlara uygun olarak tutulur.

-Toplanan bilgiler ile yapılacak inceleme sonucunda ,başvurana verilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin değerlendirme yapılır ve karara varılır.

-Değerlendirme sonucuna göre öğrenci veya bireyin gereksinimi olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir,bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmeti gereken durumlarda mesleki formasyonu bu hizmeti vermeye uygun eleman varsa hizmet verilir.Uzman eleman yoksa baş vuranın ilgili kurumlara sevki yapılır.

-Hizmet verilen öğrenci ve bireylerle ilgili olarak merkez dışına verilecek bilgilerde bireyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek,yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyan ve yorumlardan kaçınılır.

-Çalışma alanı kapsamında bulunan eğitim kurumları dahilinde yönlendirmeye ilişkin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini,servisler ile ilgili kurum ve kuruluşlarında görüşlerini alarak planlar,yürütülmesi için gerekli eşgüdümü sağlar.

-Çevrenin gereksinimlerini belirlemek,hizmetleri geliştirmek,niteliği ve verimi artırmak için araştırmalar yapar,bunların sonuçlarından yararlanır,yetkili ve ilgililerine iletir.

-Öğrencilerin yönelebilecekleri üst öğrenim kurumları,iş alanları ve mesleklere ilişkin bilgileri kapsayacak,onların çeşitli alanlardaki gelişimlerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve eğitim-öğretim kurumlarına ulaştırır.

-Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerini program dahilinde ziyaret eder,hizmet ile ilgili konularda servis elemanları ve okul yönetimine rehberlikte bulunur,gereksinim ve sorunları belirleyerek çözümü için gerekli çalışmaları yapar.

-Eğitim-öğretim kurumlarından gönderilen yıllık çalışma programı ile çalışma raporunu inceler,değerlendirir ve sonuçlarını raporlaştırarak İl Milli eğitim Müdürlüğüne sunar.

-Görev bölgesindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri elemanlarıyla gerekli durum ve ilgili konularda toplantılar düzenler,toplantı sonucunda belirlenen hususlarla ilgili gerekli önlemleri alır ve sonuçlarını izler.

-Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçlarıyla diğer araç ve tekniklerin tespiti, çoğaltılması,sağlanması,geliştirilmesi ve servislere dağıtımı için il düzeyinde yapılabilecek çalışmaları planlar,yürütür ve sonuçlandırır.

-Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servis elemanları,okul yöneticileri,sınıf öğretmenleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alanındaki görevleriyle ilgili uygulamalara ilişkin bilgi ve becerilerini artırıcı konferans,panel gibi toplantılarla çeşitli hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler.Gerektiğinde üniversite ve ilgili kuruluşlardan eleman sağlar.Söz konusu etkinlikler ailelere yönelik olarak da düzenlenir.

b.
Özel eğitim hizmetleri bakımından:
(Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığı)

-Özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla taramalar yapar.

-Aile , okul,sağlık kuruluşları,adli ve diğer kurumlardan;zihin,duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk,gelişimindeki gerilik,öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı,çeşitli bedensel engeller gibi nedenlerle gönderilen danışanları kabul eder,dosya açar,gerekli hizmeti verir.

-Özel eğitim gerektiren çocukların tanılanması sürecinde gerekli her türlü hizmeti verir.

-Özel eğitimde ailelere yönelik çeşitli bilgilendirme rehberlik program ve çalışmalarını ilgili birim ve kurumların işbirliği ile planlar,uygular,değerlendirir ve izler.

-Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma programı uygulayan okulların rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servislerine yönetici ile öğretmenlerine özel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri konusunda gerekli destek hizmeti verir.

-Merkezin görev bölgesinde özel eğitim gerektiren öğrencilerin üst öğrenim kurumları ve mesleğe yönelmeleri gerekli çalışmaları ve eşgüdümü sağlar.

-Özel eğitim gerektiren çocukların gelişimlerini destekleyici bireysel veya grupla çeşitli özel eğitim uygulamaları yapar.

-Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma programı uygulayan okulların rehberlik ve psikolojik danışma servislerince ,engelli öğrencilere yönelik verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin program ve çalışmaları inceler,izler,değerlendirir.

-Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma programı uygulayan okulların personeline yönelik olarak onların bilgi ve becerilerini arttırıcı konferans,panel gibi toplantılar ile çeşitle hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler.Gerektiğinde üniversite ve ilgili kuruluşlardan eleman sağlar.

-Hizmet verilen öğrenci ve bireylerle ilgili olarak merkez dışına verilecek bilgilerde kişiyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek ,yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyan ve yorumlardan kaçınılır.

-Çevre ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapar sonuçlarını değerlendirir.

-Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kendilerine,ailelerine ve eğitim kurumlarına yönelik onların gelişmelerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve ilgililere ulaştırır.

-Bilimsel gelişmeleri izler, bunlardan uygulamalarda yararlanır.

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz