001.jpg
   
002.jpg
   
003.jpg
   

Mobbing kurbanı çocuklar, problem çocuklar mıdır?

Kullanıcı Oyu:  / 2
Ayrıntılar

Dışlanan ve mobbinge uğrayan çocukların bir sorunu vardır ve bu süreç onlar için çok acı vericidir, fakat sorunların mobbinge uğrayan çocuklardan kaynaklandığını her zaman söyleyemeyiz. Mobbing uzmanları, herkesin mobbinge uğrayabileceği konusunda hemfikirdirler. Mobbinge uğrayan çocuklar, zaman içerisinde problem çocuk haline gelebilirler. Örneğin kendilerini korumak istediklerinde, saldırgan davranışlar geliştirebilirler.

Mobbingin nedenleri nelerdir?

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Bilimsel olarak mobbinge yol açan nedenler belirlenememiştir. Hatta, mobbingin oluşmasını olumlu yönde etkilediği düşünülen bazı etkenlerin, okuldaki mobbing konusunda uzman olan Norveçli bilim insanı Dan Olweus’un yaptığı araştırmalar neticesinde yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Mobbingin daha çok büyük okullarda, büyük sınıflarda ve büyük şehirlerde olduğu konusundaki yargı kanıtlanamamıştır.

Aileler ne yapabilir?

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Çocuklarının mobbing kurbanı olduğunu anlamak, aileler için hiç de kolay değildir. “Kurbanların yarıdan fazlası evde mobbing sorunları hakkında konuşmaz. Bir öğretmene veya güvendikleri bir öğrenciye açılanların oranı her 4 öğrenciden biri şeklindedir.” Mobbing kurbanları utanırlar, çünkü gerçekten de sorunun kendilerinde olduğunu düşünürler ya da bunun neticesinde daha fazla saldırıya uğrayacaklarından korkarlar (mobbing yapanların çoğu bu şekilde tehdit eder).

Mobbing nedir?

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Okulda mobbing konusunda birçok kitabın yazarı ve aynı zamanda büyük bir okulun müdürü olan Horst Kasper, öğrenci mobbingi konusunda bir soru listesi hazırlamıştır. Bu soru listesi, uluslar arası mobbing uzmanı Prof. Dr. Dr. Heinz Leymann tarafından iş yerindeki mobbing konusunda geliştirilen soru listesinin okula uyarlanmış şeklidir. 

Mobbing süreci nasıl işler?

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Kurbanlar acı çekerler ve çoğunlukla bu konu hakkında konuşmazlar, çünkü bu durumdan kendilerinin sorumlu olduğu izlenimi verilmiştir. Mobbing, diğer çatışma türlerinden farklı olarak insanlık onuruna zarar verir. Bu kapsamda, ağır saldırılar ve yaralanmalar bile bazı ifadelerle basitleştirilir; “kendi suçu”, “oh olsun”.

Öğretmenler ne yapabilir?

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Kasper’in araştırmaları, mobbingin çok yaygın olduğunu ve mobbing olmayan bir okul olmadığını gösterir. Bu nedenle önleyici uygulamaların her okulda yapılması gerekir. Konuyu derste veya okulda gündeme getirmek için birçok imkan vardır. Mobbing konusunun işlendiği metinler hayat bilgisi veya sosyal bilgiler dersine konu olabilir. İnternette konuyla ilgili çok sayıda kaynak vardır. Okul gazetelerinde konu gündeme taşınabilir. 

Mobbing neden olur?

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Mobbing yapan veya mobbing kurbanı olan kişilerin özelliklerinde, doğrudan buna neden olabilecek bir şey yoktur, ancak mobbing yapma veya mobbinge kurban olma riskini arttıran etkenler vardır. Mobbing yapanlar, her ne kadar saldırganlıkları nedeniyle öyle görünse bile, genelde özgüveni yüksek olan kişiler değildir. Başkalarını aşağılama ihtiyacı olan bir kişi, gerçekte güçlü olamaz.

Kurbanın kendisi ne yapabilir?

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Mobbinge uğrayan, mobbing sürecinin başında bu tür davranışları sineye çekmeyeceğini ve kendini savunacağını belirgin bir şekilde ortaya koymalıdır. Bu süreçte neler olduğunu anlamak ve mobbing yapanların gerekçelerini bilmek faydalı olacaktır. Bu gerekçeler, bir rakibi bertaraf etmek olabilir, güç duygusunu yaşamak istemek olabilir, can sıkıntısı olabilir veya sosyal grupların içerisinde yapıcı olamamak olabilir. Fakat yaşanan olaydaki çatışmada kendi katkılarının da göz ardı edilmemesi gerekir.  

Acil mobbing sorunlarında öğretmenler ne yapabilir?

Kullanıcı Oyu:  / 0
Ayrıntılar

Olabildiğince erken bir dönemde yapılan kararlı bir müdahale, mobbing saldırılarının yayılmasını önleyebilir. Ben, mobbing yapan öğrencilere, bu davranışın güçlü insanların yapacağı bir davranış olmadığını hatırlatıyorum. Kendini güçlü hissetmek için başkalarını aşağılamak zorunda olan bir insan güçlü olamaz. Tüm önlemlerde, kurbanın korunması birinci önceliktir. Bu nedenle önce kurban ile konuşmalı ve güveni kazanılmalıdır.

Alt Kategoriler

   
© ustunyetenekliyiz.biz