004.jpg
   
005.jpg
   
007.jpg
   

Acil mobbing sorunlarında öğretmenler ne yapabilir?

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

Olabildiğince erken bir dönemde yapılan kararlı bir müdahale, mobbing saldırılarının yayılmasını önleyebilir. Ben, mobbing yapan öğrencilere, bu davranışın güçlü insanların yapacağı bir davranış olmadığını hatırlatıyorum. Kendini güçlü hissetmek için başkalarını aşağılamak zorunda olan bir insan güçlü olamaz. Tüm önlemlerde, kurbanın korunması birinci önceliktir. Bu nedenle önce kurban ile konuşmalı ve güveni kazanılmalıdır.

Bunu yapmanın en iyi yolu, kurban onaylamadıkça hiçbir şey yapılmayacağının belirtilmesidir. Kurbanın özgüvenini ve bilincini güçlendirmek önemlidir. Fakat fazlaca acıma göstermek doğru değildir, çünkü o zaman kurbanın kurban rolü desteklenmiş olur. Çünkü kurbanın da birçok durumda bazı davranışlarını değiştirmesi gerekecektir.  

Aşağıda, literatürde geçen ve/veya bizzat uyguladığım başarılı müdahale yöntemlerini anlatacağım. Mobbing önemli ve hakkında çok konuşulan bir konudur. Bu nedenle mevcut bir mobbing durumu söz konusu olmasa bile, derste bu konuyu işlemek anlamlı ve önemlidir. Bu uygulamanın amacı, herkeste Ophelia’ların ve Otto’ların yaşadıkları acılar konusunda bilinç oluşturmaktır. Bunun için muhtelif kaynaklarda uygun metinler, rol oyunları ve başka materyaller bulunabilir. Bir mobbing kurbanının annesi olarak, kendi yaşadıklarımı da ortaya koymak faydalı olmuştur. Ancak tüm bu çalışmalarda kimseyi suçlu göstermemek çok önemlidir.  

Bir öğretmen arkadaşım, kendi sınıfının “sosyogram”ını oluşturmuştu. Böylece, haksızlık yapıldığını fark eden, ancak müdahale etmeyen öğrencilerin sayısının ne kadar fazla olduğunu gösterebiliyordu. Sınıf içerisindeki katılaşmış yapıları değiştirmek tek bir öğretmen için imkansızdır. Bu nedenle diğer öğretmenlerden yardım alınmalıdır. Özellikle teneffüslerde gözetmen olarak görevli olanların bilgilendirilmeleri gerekir.  

Çok önemli bir husus ise, aileleri konuya dahil etmektir. Ailelerin bir araya geldiği bir toplantıda, birkaç olayı anlatarak sınıftaki kötü ortamı anlatabilmiştim. Böylece tüm aileler taraf oldu ve ne yapabileceklerini konuşmaya başladılar. Bir öneri, dışarıdan yardım almaktı. Ailelerin çoğunluğu, aile eğitim kurumunun çalışanlarından destek almak ve onların aile ve öğrencilerle görüşmesini sağlamak için maddi destek dahi sağlamaya hazırdı. Bu görüşmelerin neticesinde, bir öğrenci artık korkmadan okula gelebiliyor ve bir kız da artık kızdırılmıyordu. Ayrıca diğer öğrenciler de dışarıdan bir kişiyle (danışmanla) sınıftaki durumu konuşmanın faydasını gördüler. Birlikte yapılan faaliyetler (tiyatro ziyareti, sınıf gezisi) ve görüşmelerin devam etmesi, sınıf ortamını düzelmesini ve mobbing kurbanlarının da sınıfta yeniden kabul görmesini sağladı.  

Kasper’in bir önerisi de, mobbinge karşı olan öğrenciler bulmak ve onlardan mobbing olaylarını öğretmenlere bildirmelerini sağlamaktır. Bu öğrencilerden bir kısmı kurbanı korurken, diğer bir kısmı da saldırganı engelleyici olarak tavır gösterirler. Okulumdaki bir öğretmen kendi beşinci sınıfıyla bir “okul yasası” hazırlamıştı ve öğrencilerin, kurala uymayan bir arkadaşlarını uyardıklarına birçok defa şahit oldum. Ancak durumu kabullenmeyen mobbingcilerde, sınıfça yapılan aktivitelerden dışlama gibi önlemler gerekli olmuştur.  

Genel olarak sadece bireysel çözümlerle yetinmeyip, okul olarak bazı önlemler almak ve tüm okulu buna dahil etmek anlamlı ve faydalıdır. Kasper bunun için bir anti-mobbing-konvansiyonu oluşturmuştur. Bu konvansiyon okulun kurallarına dahil edilebilir. Kindler, mobbingi önlemek için müdahil olan öğrencilere yönelik bir eğitim programı önerir.  

Bir okulda, farklı olmanın kabul gördüğü bir ortam yaratılabildiğinde, mobbingin şansı kalmaz.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz