001.jpg
   
005.jpg
   
007.jpg
   

1. Önsöz

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Anne Eckerle & Thomas Eckerle

Üstün Yetenekli Çocukların Okulda Başarısız Olmalarının Nedenleri

1. Önsöz

Aşağıdaki açıklamalar, bizim de dahil olduğumuz Başarı Geliştirme Enstitüsünün toplam 1700 çocuk ile yaptığı 10 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Bu 1700 çocuğun yaklaşık yarısını üstün yetenekli çocuklar oluşturmaktadır. 3 yıldır faaliyette olan “Zor Durumdaki Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Frankfurt Başvuru Birimi”ne başvuran yaklaşık 200 üstün yetenekli problem çocuk ile de tecrübemiz olmuştur. 2004 yılı ilkbaharında, artık normal okullarda okumaları mümkün olmayan üstün yetenekli öğrenciler için bir okul programı oluşturduk. Burada şu anda 11 çocuk ve genç eğitim görmektedir. Bunların okula gitme zorunluluğu ya ortadan kalkmış (yaş itibariyle) ya da mevcut devlet veya özel okullarda uygun bir eğitim programı sunulamamaktadır.

3. Temel Etken: Başarı Gösterme Motivasyonunun Ortadan Kalkması

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

20. yy. başlarında kurulan Okul Çalışma Hareketinin kurucularından Hugo Gaudig, çocukların okuldaki çalışma esnasında, örneğin bir matematik problemi verildiğinde yaşadıkları duygulardan bahseder. 

- Problem verilirken öğrenci bir meydan okuma duygusuna kapılır, yani başarıp başaramayacağını önceden bilmediği bir şeye başlamanın verdiği duyguyu yaşar.

5. Riski arttıran 2 temel eğitim hatası

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

 1. Empati ve iletişim eksikliği 

Nörobiyolog Gerald Hüther (2002) başarı gösterme motivasyonu ana fikrini, başarı konusunun çok ötesine geçen çok önemli davranışsal sonular ile ilişkilendirir. 

2. Başarı Gösterme Motivasyonu

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Verilen problem, bir yandan çocuğun bilgisine kıyasla zor olmalı, diğer taraftan ise çocukta bu problemin üstesinden gelebileceği beklentisini doğurmalıdır. Zor ile yapabilirlik arasındaki bu denge “bireysel ortalama beklenti seviyesi” olarak adlandırılır. Bu seviye her öğrenci ve her ders için belirlenmelidir.  

4. Motivasyon Yapısındaki Bozukluğun Etkileri

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Danışmanlık faaliyetlerimiz esnasında, okulda boğulma raddesine gelen öğrencilerle karşılaşıyoruz. Bu öğrencilerin canları o denli sıkılıyor ki, kişilik özelliklerine göre hayal kurma, muhalif tepkisel davranış, çalışmanın reddedilmesi veya psikosomatik rahatsızlıklar gösteriyorlar. Okuldaki sıkıntılı durum, ödevler vasıtasıyla eve taşınıyor ve çoğu zaman anne çocuk (çoğunlukla oğul) arasındaki ilişkiyi çok erken bir zamanda yıpratmaya başlıyor.

6. Sonuç

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Önsözümüzde, burada sistematize edilen etkenleri, bir riskin düşünsel modelini oluşturmak üzere deneysel bir yöntem olarak ifade etmiştik. Bu risk üstün yetenekli çocukların %80’inin etkilenmediği bir risktir, fakat bu risk onlar için de geçerlidir. Şayet birinci sınıftan itibaren, çaba gerektiren çalışmanın verdiği zevk ile oluşan öğrenme motivasyonuna sahip olsalardı, öğrenme gelişimleri nasıl olurdu?

   
© ustunyetenekliyiz.biz