001.jpg
   
002.jpg
   
007.jpg
   

1. Giriş

Kullanıcı Oyu:  / 2
Ayrıntılar

Toplumun üstün yeteneklilere karşı yaklaşımı, “doğuştan şanslı insanlar” şeklindendir. Olağanüstü yeteneklerle doğan bu çocukların, hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmek için her türlü olanağa sahip oldukları düşünülür. Fakat üstün yetenekli insanların hayatları incelendiğinde, bunun doğru olmadığı görülür. Üstün yetenekli çocuklar da zaman içerisinde tek başına altından kalkamayacakları sorunlarla karşılaşabilirler. Bu konuda tüm diğer çocuklardan farksızdırlar. 

2.3. Beklentilere uymak veya farklı olmak - Aidiyet ihtiyacı ile kendini ifade etme ihtiyacı arasındaki çatışma

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Tek olmak, olağandan farklı olmak, üstün yetenekli bir çocuğu, çevresinin davranışları ve tepkilerine ve özellikle kendi psikolojik yapısına göre farklı şekilde etkileyebilir: çok az, belirgin, uyarıcı, baskı unsuru veya eziyet. 

Bir çocuğun bedensel, ruhsal veya zihinsel yapısı kendi çevresinin beklentilerine, yapısına ve davranışlarına büyük ölçüde uygun ise, her iki tarafta birbiriyle iyi geçinir. Çocuğun gelişimi ve karşılıklı uyum süreci, çocuğun gelişim ihtiyaçlarının karşılandığı ve çatışmaların yapıcı bir şekilde çözümlendiği şekilde gelişir.

3.1.3. Peter

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Peter ailesiyle birlikte ilk defa görüşmeye geldiğinde 14 yaşındaydı. Aile, Peter’de gördükleri değişim nedeniyle endişeliydi; bedensel olarak da gözle görülür şekilde çöküyordu. Son haftalarda neredeyse duygusuz bir hale gelmişti, okuldaki ve yakın çevresindeki gençler tarafından uğradığı tacizlere neredeyse hiç tepki vermiyor, yaşan enerjisini tümden yitirmiş ve artık sadece ölmek istiyordu.

2. Üstün Yeteneklilik, Rakamlar ve Normal Gelişim İhtiyaçları

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

2.1. Üstün Yeteneklilik Kavramı Hakkında

Çok farklı alanlarda üstün yeteneklilik vardır.Burada ele alınan üstün yeteneklilik kavramı, dünyayı algılama şeklini özel kılan genel, entelektüel ve yaratıcı üstün yetenekliliktir.

3. Üstün yetenekli Çocuk ile Çevresi Arasındaki İletişim

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Kaplumbağanın yürüyüşü güvenli diye, kartalın kanatlarını kesmeli miyiz? (Edgar Allen Poe, 1809 – 1849) 

Yardım isteyen üstün yetenekli çocuklar ve aileleri ile yapılan görüşmelerde, çocuklar çok farklı geçmişlere sahip olsalar bile çevrelerinden çok benzer engelleyici etkiler altında kaldıkları anlaşılır. Üstün yetenekli çocukların dengeli kişilik gelişimleri tehdit altında olduğunda, çevrelerinin onların üstün yetenekliliklerine karşı gösterdiği olumsuz tutum ve davranışlar, buna neden olan en önemli etkenlerden biri olarak ele alınmalıdır. Çocuğun çevresinde ve kişiliğinde, sorunların oluşmasında etken olan başka etmenler olsa da, üstün yetenekli bir çocukta üstün yeteneklilik gerçeği göz ardı edilmemelidir.

3.2. Okul Gelişmenin Durmasına mı Neden Oluyor?

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Toplumumuzda, bireyin sosyal çevresini, gelecek beklentilerini, zaman planlamasını ve içeriğini, okul zorunluluğu kadar belirleyen başka bir yasal düzenleme yoktur. Yaygın eğitimin ve okulların sağladığı avantajlar – ailelerin maddi imkânlarından nispeten bağımsız bir şekilde tüm çocuklar için temel bilgilendirilme olanağı – üstün yetenekli çocukların bir kısmı için daha fazla ve daha ileri diyen zihinsel dürtüleri için kısıtlayıcı bir ortam haline gelebilmektedir.

2.2. Özel Yetenekler ve Normal Gelişim İhtiyacı

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

“Öğrenmemiz gereken şey o kadar zor ve bir o kadar da basit ve barizdir ki: Farklı olmak normaldir.” Richard von Weizäcker, Eski Alman Cumhurbaşkanı, 1993 

Olağanüstü zihinsel yeteneklerle doğan çocuklar, kendilerini oluşturan birçok özellik açısından diğerlerinden farklıdır. Olağanüstü yetenekleri açısından bakıldığında, bir azınlığı temsil ederler. Bireysel gelişim ve sosyal aidiyet ihtiyaçları açısından ise, çoğunluğa dâhildirler, onlar “normal” çocuklardır.

3.1.2. Till

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Till ilk ziyaretinde yaklaşık 4 yaşındaydı. Annesi onu kaydettirirken, çocuk doktorunun Till’in üstün yetenekli olduğunu düşündüğünü, ancak kendisinin bu düşünceyi paylaşmadığını, sadece Till’in şimdiden harflere ve rakamlara ilgi duymaya başladığını, onun haricinde tümüyle normal olduğunu söylemişti.

3.3. Dışlama ve Değersizleştirme

Kullanıcı Oyu:  / 6
Ayrıntılar

Tüm yardım taleplerinin ortak yanlarından biri, dışlanma ve değersizleştirmedir. Değersizleştirme, en basit şekliyle üstün yetenekli bir çocuğun belirli davranışlarının dikkate alınmaması, ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi, hatta çocuğun varlığının tümden göz ardı edilmesi şeklinde ve çoğunlukla istemsiz olarak gerçekleşir.

   
© ustunyetenekliyiz.biz