004.jpg
   
005.jpg
   
006.jpg
   

4.2.1. Çocuklardaki Uygulamalar

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

Üstün yetenekli çocuklar ile çalışırken, onların üstün yeteneklerini kabullenmek merkezi bir önem taşır. Mükemmel bilişsel ve sözel yeteneklerini, hayal güçlerini ve farklı düşünme şekillerini kaçışa yönelik olarak kullanma eğilimine girseler dahi, bu özellikleri ile peşinen kategorize edilmemeli, sınırlandırılmamalı ve hatta patolojize edilmemelidir. Üstün yeteneklilerin açıkça veya tereddütle düşünceler ve kelimeler ile yaptıkları oyunlardan aldıkları keyfe karşılık verilmeli ve onların varlıklarının bir parçası olarak kabul edilmelidir.

Bu oyunlar, soru veya ifadeleri kullanıldığı mecaz yerine kelime anlamlarıyla almak, anlamları tersine çevirmek, paradokslarla veya esas anlamlılık düzeyinin dışında verilen yanıtlarla karşılık vermek, eksik veya yanlış cevaplarla karşısındaki test etmek, aktif olarak konuyu değiştirmek, vb. şeklinde olabilir. Danışma ve terapi esnasında çocukların zihinsel yeteneklerine ilişkin dışarıda sıklıkla gösterilen ve yaşadıkları sıkıntılarda önemli bir pay sahibi olarak gördükleri tepkiler – kullandıkları dil, jestler ve hareketlerine karşı gördükleri reddedici veya aşağılayıcı tutum – tekrarlanmamalıdır. Zihinsel ihtiyaçlarının ifade edilmesi yerine çevrelerinden sıkça duydukları “önce şunu yapmalısın”, “şöyle yapsan…” şeklindeki ifade edilen beklentiler ve öneriler de tekrarlanmaları halinde danışma ve terapinin gidişatı açısından zararlı olacaktır. Bütünsel gelişime giden yol tam tersi olmalıdır. Önce zihinsel beklentilerine cevap vermek, dünya ve hayat ile ilgili duygusal tecrübelerin paylaşımı, üstün yetenekli çocukları sıkıştıkları yerden kurtaracak ve duygusal, sosyal ve fiziksel güçlerini ve potansiyellerini ortaya çıkartacaktır. 

Hedef, kabul etmek ve genişletmek olmalıdır, değerlendirmek ve yerine koymak değil. Zihinsel yeteneklerinin empati ile karşılanarak olumlu bir şekilde kendilerine yansıtılmasıyla, kişiliklerinin dış dünya tarafından kabul görmeyen bu kısmı saklı kalmışlığından ve gizlenmişliğinden kurtarılabilir veya tek yönlü olarak bir savunma mekanizması oluşturmasından vazgeçirilebilir. 

Yeteneklerinin kendini gösterdiği durumların ve davranış biçimlerinin samimi olarak ifade edilmesi, üstün yetenekli çocukların üzerindeki baskıyı azaltabilir. Bunun neticesinde özdeğerleriyle ilgili güvensizliklerinin omuzlarında yarattığı yük görülebilir bir şekilde azalır ve rasyonel anlamda zaten kavradıkları bir hususu, yani kendilerine atfedilen olumsuzlukların aslında kendilerinden çok atfeden ile ilgili olduğu gerçeğini, duygusal ve hatta fiziksel olarak da kabul edebilirler.  

Bu yöntemle, birçok üstün yetenekli çocuğun özdeğerlendirmeleri başkalarının kendilerine atfettikleri tanımlamalardan kurtarılabilmiştir. Yük ve karmaşa oluşturan düşünceler bu şekilde değişime uğruyor, kendi yeteneklerini reddetme veya yanlış değerlendirme yaklaşımı yerini kendilerini anlama yaklaşımına bırakıyordu.  

Olağanüstü yeteneklerinin olumlu bir özdeğer konseptine dahil edilmesinde tanı yöntemi olarak kullanılan zeka testlerinin de faydası oldu. Yetenekliliğin tanılanmasında kullanılan testlerin yapılması, olağanüstü yetenekli olan bu çocukların kendi yetenekliliklerinin yeniden farkına varmalarını, onu olumlu bir şekilde değerlendirmelerini ve özellikle karmaşık sorulardaki başarıları ile birlikte özgüvenlerinin artmasını sağladı. Yapılan testler, çevreleriyle yaşadıkları sorunların kendilerinin kötü bir özelliğinden değil, örn. birçok şeyi çevrelerinde bulunanların büyük çoğunluktan daha hızlı ve farklı bir şekilde kavramalarından kaynaklandığını ve yaşadıkları ortamdaki birçok şeyin de örn. okulun onlara ve yeteneklerine pek uygun bir ortam sağlayamadığı bilincini yaratmada faydası oldu. Böylece özgüvenleri yeniden canlanabildi, kendilerini tanıyabildiler ve yeni yollar bulabilmek konusunda umutları yeşerdi. 

İntihar riski ve benzeri çok ciddi sorunlarda uygulanan spesifik terapi uygulamalarına burada değinmek mümkün değildir. Diğer vakalarda ise üstün yetenekli çocuklar ve aileleri ile yapılan danışmanlık ve terapi uygulamalarındaki hedef, gelişim sorularına ve bunlardan kaynaklanan sıkıntılara yol açan koşullar manzumesinin değiştirilmesi olmuştur. Günlük yaşamlarında, ailede veya okulda, onları hasta eden bir duruma olumlu etkide bulunulabildiğinde, yeni bakış açılarının geliştirilmesi ve güçlü yönlerinin daha da güçlü hale getirilmesi olumlu yönde desteklenebilmiştir. Bireysel değişikliklerin gerçekleşmesi, ancak dış koşulların değiştirilmesiyle mümkün olabilmiştir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz