004.jpg
   
008.jpg
   
006.jpg
   

4.2.2. Ailelerdeki Uygulamalar

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

Tüm danışma ve terapi faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası da, ailelerin de danışmanlık ve terapi kapsamına alınmasıydı. Aileye uygulamalar bazı durumlarda ön plana çıkmış ve hatta tek başına bile yardımcı olmuştur. Bazı aileler uzun süren araştırmalar, yanlış yönlendirmeler ve sorunların büyümesinden çaresizliğe kapılmışlar ve güçleri tükenmişti. Onların teselli, tavsiye ve yeni bir umuda ihtiyaçları vardı. Özellikle o ana kadar anaokulu ve okuldan yetkin ve bilinçli bir destek alamadıklarından, ısrarcılıklarının ve çocukları için yaptıklarının takdir edilmesi gerekiyordu.

Bazı hatalı davranışları ve bireysel yetersizliklerine rağmen, destek bulmak için uzun mesafeler kat eden, her türlü maliyeti üzerlerine alan ve pes etmeyen, neticede her seferinde yine bizzat aileler olmuştur. Üstelik bazı durumlarda çocuklarının yaşadıklarında kendi sorumluluklarının farkına varmasalar da veya henüz farkına varmasalar da veya başka alanlarda kendi sorunlarının da farklı destekler gerektirdiğinin farkında olmasalar da, neticede dışarıdan yardım arayan yine onlar olmuştur.  

Aileler, çocuklarının üstün yeteneğini ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşıt duygular içerisinde yaşıyorlarsa, aile ile bir dizi görüşmesi yapılması gerekebilir. Karşıt duygular ile baş edebilmek, bilgi kaynaklarını incelemeye cesaret etmek, o ana kadar yaptıklarını sorgulamak ve yeni bir denge kurmak zaman isteyen şeylerdir. Kaşıt duygularının aşılması, çocuğun olduğu haliyle normal olduğunun kavranması açısından büyük öneme sahiptir. Aileler çocuklarının ihtiyaçları ve çevrelerinde yaşadıkları güçlüklerin farkına vardıklarında, çocuklar da kendilerini daha güvende hissediyorlardı. Dış çevreden kaynaklanan sorunlar bu şekilde daha kolay tolere edilebiliyordu. Çocuklar için olduğu gibi ailelerle de üstün yetenekliliğin özelliklerini ve bunu ne anlama geldiğini ayrıntılı bir şekilde konuşmak faydalı olmuştur. Kendilerine ve üçüncü taraflara çocuğun yetenekleri ve gelişim ihtiyaçlarını basitçe, yani algılandığı gibi anlatmak ve açıklamak konusuna verilen öneriler, aileler için rahatlatıcıydı. Böylece üstün yeteneklilik kavramının yabancılığını aşmak ve ailelerin konuya daha rahat yaklaşmasını sağlamak mümkün olmuştur. 

Birçoğu çocuklarının üstün yetenekliliği ile ilgilendikçe ve bilgi edindikçe kendi yaşam öyküleri ile paralellikler kurmaya başladı. Bazı kişiler için, kendilerinin de muhtemelen böyle bir çocuk olduklarının farkına varmaları, sarsıcıydı; bazı durumlarda anlaşılamayan potansiyelleri ve yitirilen fırsatlar için büyük bir üzüntü oluşuyordu. Bu duyguya anneler babalardan daha çok kapılıyorlardı. Toplumumuzda ve eğitim kurumlarında üstün yetenekli kızların farkına daha az varıldığı gerçeği, bugün de önemli bir sorundur. Danışma ve terapi seanslarında, kendi aileleri ile ilgili duyguları yakalanabiliyordu ve onlarla başa çıkabilmek, kendi çocuklarına karşı olumlu bir tavır takınmalarını sağlayabiliyordu. 

Ailelere verilen danışmanlık konusunda sadece telefonda yapılan danışma uygulaması özel bir durumu teşkil eder ve eğer örn. aileler bireysel bir termin konusunda henüz karar vermemişlerse uygulanır. Bu durumda ön planda olan, yardım isteyenin yaşadığı duygusal baskıyı azaltmak, dinlemek ve anladığını göstermektir. Ayrıca konuya ilişkin bilgilendirme ve diğer olası destek imkânları ve bundan sonra yapılabilecekler hakkında bilgi vermek de bu görüşmenin unsurlarıdır. Fakat bunun ötesine geçen bireysel danışmanlık ve terapi faaliyetleri mümkün değildir, çünkü kişinin içinde bulunduğu genel durumun telefonla anlaşılabilmesi mümkün değildir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz