001.jpg
   
008.jpg
   
003.jpg
   

1. Giriş

Kullanıcı Oyu:  / 2
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

Toplumun üstün yeteneklilere karşı yaklaşımı, “doğuştan şanslı insanlar” şeklindendir. Olağanüstü yeteneklerle doğan bu çocukların, hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmek için her türlü olanağa sahip oldukları düşünülür. Fakat üstün yetenekli insanların hayatları incelendiğinde, bunun doğru olmadığı görülür. Üstün yetenekli çocuklar da zaman içerisinde tek başına altından kalkamayacakları sorunlarla karşılaşabilirler. Bu konuda tüm diğer çocuklardan farksızdırlar. 

Bu çocukların olağanüstü yetenekleri, onlar için hayatın gerçeğidir ve bun çok farklı şekillerde tecrübe ederler. Çocuğun bu durumu, onun sosyal çevresi ile olan etkileşiminde bazı sorunlar yaşamasına neden olur. 

Bu yazının amacı, üstün yetenekliliğin beraberinde getirdiği tipik sorunların ve dinamiklerin daha iyi anlaşılmasına ve bozuklukların giderilmesine yardımcı olmaktır. Bu yazının içeriği, üstün yetenekli çocuklar, gençler, aileleri ve üstün yetenekli yetişkinlerle yapılan 300 den fazla görüşme ve terapi çalışmasından edinilen tecrübelere dayanmaktadır. Çocukların yaşları 3 ila 17 arasında değişmektedir. Yetişkinlerin yaşı ise 21 ila 41 arasındadır. Yapılan çalışmaların 2/3 ila 3/4 lük kısmı erkek çocuklarla yapılmıştır. Kızların sayısı çok azdır. Sayısı çok daha az olan yetişkinlerde durum tam tersi olmuştur. Vakaların tanılanmasında kullanılan yöntemler, biyografik yönelimli ve derinlik psikolojisi temeline dayalı anamnez ve teşhis ve buna yönelik görüşme ve terapi şekilleridir; çocukların ve gençlerin aile, ana okulu ve okuldaki mevcut durumunun analizi, gelişim psikolojisi ve aile hekimliği bakış açılarıyla yapılmış, bazı durumlarda çocuk ve ailesiyle birlikte eğitmenler ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmış, istisnai olarak da ana okulu ve okul ziyareti yapılmıştır.  

İkinci bölümde, burada kullanıldığı şekliyle üstün yeteneklilik kavramı tarif edilecektir. Çocukların ve gençlerin günlük hayatlarından alınan bazı rakamlar, üstün yetenekli çocukların sadece bu durumlarından kaynaklanan özel koşullarını ortaya koymaktadır. Üstün yetenekliliğin, kişiliğin bütününde oynadığı rol ve çocuğun doğal gelişimi ve ihtiyaçları içinde aldığı pay gösterilecektir. Buradan yola çıkarak, üstün yetenekli çocuğun gelişimini önemli ölçüde etkileyebilecek temel çatışma ortaya konacaktır. Üçüncü bölümde, üstün yetenekli çocuğun aile içi ve aile dışı çevresinde sıklıkla karşılaştığı durumları ve bunların çocuk ve davranışları üzerindeki etkileri tarif edilecektir. Üstün yetenekli çocukların karşılaştıkları ve onların gelişimlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyebilecek yapısal ve kişisel yaklaşımlar örnekler ile gösterilecektir.  

Dördüncü bölüm, aileleri kendileri ve çocukları için yardım istemeye iten nedenler ile ilgilidir; bunlar dikkat çeken gelişim bozuklukları olabildiği gibi, tehlikeli bozukluklar da olabilmekte ve farklı yaklaşımlar gerektirmektedir. İkinci bölümde verilen örnekler tekrar ele alınacak ve danışmanlık veya psikoterapi ile çocuğun hayatında yapılan değişiklikleri kapsayan çözüm yolları ve tecrübeler incelenecektir.  

Son bölümde ise, üstün yetenekli çocukların ciddi gelişim bozuklukları yaşamalarını önlemeye yönelik olanaklar incelenecektir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz