004.jpg
   
005.jpg
   
003.jpg
   

2. Üstün Yeteneklilik, Rakamlar ve Normal Gelişim İhtiyaçları

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

2.1. Üstün Yeteneklilik Kavramı Hakkında

Çok farklı alanlarda üstün yeteneklilik vardır.Burada ele alınan üstün yeteneklilik kavramı, dünyayı algılama şeklini özel kılan genel, entelektüel ve yaratıcı üstün yetenekliliktir.

Özellikleri, çok hızlı algılama kabiliyeti, üstün öğrenme ve farkına varma yeteneği, farklı alanlardaki karmaşık fenomenleri bağımsız ve yaratıcı bir şekilde anlama yeteneği, erken ve gelişmiş konuşma yeteneği, alışılmadık derecede farklı düşünme şeklinin belirginliği, ilişkilerin hızlı kavranması ve zihinsel faaliyetlerden alınan büyük keyif olarak kendini gösterir.

2.1.1. Tanılama ve Sıklık

Bu yeteneklerin tanılanması için amaca uygun tanılama yöntemleri ve bu amaçla geliştirilmiş zekâ testleri kullanılmalıdır. “Üstün yetenekli” tanılaması için uygulanan sınır değer, %98 ve üstüdür. Yani, aynı yaş grubu içerisinde test edilen 100 çocuktan sadece 2 tanesinin bu değere ulaşması veya geçmesi anlamına gelir. Zekânın toplum içerisinde normal dağılım gösterdiği yaklaşımı ile farklı değerlerdeki zekâ seviyeleri ile karşılaşma olasılıkları normal dağılımı eğrisi ile gösterilebilir.

Şekil 1. Zeka Katsayısının Normal Dağılımı

2.1.2. Hayattan Rakamlar ve Bireysel Desteklenme Hakkı

Her sınıfı 2 şubeden oluşan, her biri sınıfta 25 kişi olan sınıflarda eğitim verilen bir ilköğretim okulunda, birinci sınıfa giden öğrencilerin ortalama 1 tanesi üstün yeteneklidir. Sekizinci sınıflar dâhil, bu ilköğretim okulundaki toplam 400 öğrencinin ortalama 8 tanesi üstün yeteneklidir. Daha çarpıcı bir örnek ise, anaokullarıdır. 50 çocuğun bakımını üstlenen bir anaokulundaki üstün yetenekli çocuk sayısı ortalamada sadece 1 olacaktır.

Bir yerleşim alanında, aynı yaş grubundan 100 çocuk olmalıdır ki, üstün yetenekli bir çocuk olağan koşullar altında ikinci bir üstün yetenekli çocuk ile karşılaşabilsin.

Bu rakamların bize anlattığı şey, üstün yetenekli bir çocuğun çektiği yalnızlığın ne kadar büyük olduğudur. Dünyayı kendisi gibi algılayan, benzer yetenekleri olan, aynı frekansı yakalayabileceği bir arkadaşının olması olasılığı olağan koşullar altında yok gibi bir şeydir.

Üstün yeteneklilik limiti %2 yerine %4 olarak alınsa bile – kesin bir çizgi mevcut değildir – üstün yetenekli çocuklar çok ender karşılaşılan çocuklar olmaya devam edecektir. Bu durumun, üstün yeteneklilikle bağlantılı olarak ortaya çıkan problemler ve bu problemlerle baş etme dinamiğinde önemi büyüktür. Aynı şekilde üstün yeteneklilik fenomeni ile karşılaşması ve bu durumu yönetmesi beklenen meslek gruplarının, bu çocukların eğitimi, sağlık ve sosyal problemleri, gelişimi, meslek edinimleri vs. konularında edinebileceği tecrübeler de kısıtlıdır.

Gelişim problemlerinde sağlanması gereken bireysel destek düşünüldüğünde ise, üstün yetenekli sayısının hiçbir önemi yoktur, çünkü her bir üstün yetenekli çocuğun bireysel olarak gelişme ve desteklenme hakkı vardır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz