004.jpg
   
002.jpg
   
007.jpg
   

4.3. Okuldan Beklentiler

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Üstün yetenekli çocukların araştırma isteğinin derslerde öngörülmeyen alanlara da girebileceği gerçeği, olağanüstü yetenekli bir çocuğun tecrübeli öğretmenlerinin bile özgüvenini sarsabilir. Üstün yetenekli öğrencileri tarafından rencide edilme endişesi ve bilinmeyenden korku büyüktür. Öğretmenlerin konuya yönelik eğitilmeleri ve cesaretlendirilmeleri önemlidir – üstün yetenekli çocukları geliştirmek ve desteklemek için kendilerinin de zorlanmasına izin vermelerine yönelik, dersin şekillendirilmesinde daha yaratıcı olmaya yönelik, okula tanınan tüm imkanları kullanmaya yönelik ve genel uygulamaların dışında hareket etmeye yönelik cesaretlendirilmeleri gerekir.  

2. Başarı Gösterme Motivasyonu

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Verilen problem, bir yandan çocuğun bilgisine kıyasla zor olmalı, diğer taraftan ise çocukta bu problemin üstesinden gelebileceği beklentisini doğurmalıdır. Zor ile yapabilirlik arasındaki bu denge “bireysel ortalama beklenti seviyesi” olarak adlandırılır. Bu seviye her öğrenci ve her ders için belirlenmelidir.  

5. Riski arttıran 2 temel eğitim hatası

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

 1. Empati ve iletişim eksikliği 

Nörobiyolog Gerald Hüther (2002) başarı gösterme motivasyonu ana fikrini, başarı konusunun çok ötesine geçen çok önemli davranışsal sonular ile ilişkilendirir. 

5. Önlemler

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Önlem almak, iyileştirmekten daha iyidir. Üstün yeteneklilik bir hastalık değildir; fakat üstün yetenekli çocukları hasta eden çevresel etkenlere karşı önlem almak yine de gereklidir. Özellikle okul ve aile ortamının oluşturduğu gerilim ve çatışma alanlarının etkileşimleri konusunda bazı sorular hala tam olarak yanıtlanamasa da, çocukların yaşam alanlarında yaşadıkları engelleyici koşulları azaltmaya yönelik olası yaklaşımlar, yukarıda anlatılanlara dayanarak oluşturulabilir. 

3. Temel Etken: Başarı Gösterme Motivasyonunun Ortadan Kalkması

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

20. yy. başlarında kurulan Okul Çalışma Hareketinin kurucularından Hugo Gaudig, çocukların okuldaki çalışma esnasında, örneğin bir matematik problemi verildiğinde yaşadıkları duygulardan bahseder. 

- Problem verilirken öğrenci bir meydan okuma duygusuna kapılır, yani başarıp başaramayacağını önceden bilmediği bir şeye başlamanın verdiği duyguyu yaşar.

6. Sonuç

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Önsözümüzde, burada sistematize edilen etkenleri, bir riskin düşünsel modelini oluşturmak üzere deneysel bir yöntem olarak ifade etmiştik. Bu risk üstün yetenekli çocukların %80’inin etkilenmediği bir risktir, fakat bu risk onlar için de geçerlidir. Şayet birinci sınıftan itibaren, çaba gerektiren çalışmanın verdiği zevk ile oluşan öğrenme motivasyonuna sahip olsalardı, öğrenme gelişimleri nasıl olurdu?

1. Önsöz

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Anne Eckerle & Thomas Eckerle

Üstün Yetenekli Çocukların Okulda Başarısız Olmalarının Nedenleri

1. Önsöz

Aşağıdaki açıklamalar, bizim de dahil olduğumuz Başarı Geliştirme Enstitüsünün toplam 1700 çocuk ile yaptığı 10 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Bu 1700 çocuğun yaklaşık yarısını üstün yetenekli çocuklar oluşturmaktadır. 3 yıldır faaliyette olan “Zor Durumdaki Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Frankfurt Başvuru Birimi”ne başvuran yaklaşık 200 üstün yetenekli problem çocuk ile de tecrübemiz olmuştur. 2004 yılı ilkbaharında, artık normal okullarda okumaları mümkün olmayan üstün yetenekli öğrenciler için bir okul programı oluşturduk. Burada şu anda 11 çocuk ve genç eğitim görmektedir. Bunların okula gitme zorunluluğu ya ortadan kalkmış (yaş itibariyle) ya da mevcut devlet veya özel okullarda uygun bir eğitim programı sunulamamaktadır.

4. Motivasyon Yapısındaki Bozukluğun Etkileri

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Danışmanlık faaliyetlerimiz esnasında, okulda boğulma raddesine gelen öğrencilerle karşılaşıyoruz. Bu öğrencilerin canları o denli sıkılıyor ki, kişilik özelliklerine göre hayal kurma, muhalif tepkisel davranış, çalışmanın reddedilmesi veya psikosomatik rahatsızlıklar gösteriyorlar. Okuldaki sıkıntılı durum, ödevler vasıtasıyla eve taşınıyor ve çoğu zaman anne çocuk (çoğunlukla oğul) arasındaki ilişkiyi çok erken bir zamanda yıpratmaya başlıyor.

Saklı Kalmış Hediyeler

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Kaynak: Constanze Löffler, Nisan 2008 emotion dergisinde yayınlanmıştır. İtalik yazıların tümü, Britta Fleischmann-Weber’in kendi ifadeleridir ve Andrea Brackmann’ın “Normal Üstün Yetenekli – Bir Üstün Yetenekli Yetişkinin Hayatı” adlı kitabından alınmıştır.

   
© ustunyetenekliyiz.biz