004.jpg
   
008.jpg
   
003.jpg
   

3.4. Çevrenin Yapısı ve Davranış Kalıpları

Kullanıcı Oyu:  / 2
Ayrıntılar

Diğer tüm çocuklarda olduğu gibi, çevrenin yapısı ve davranış kalıplarının üstün yetenekli çocukların gelişiminde de etkisi büyüktür. 

Üstün yetenekli çocukların yalnızlaşması, nispeten az sayıda çocuğun olduğu çekirdek aileye doğru gelişim gösteren toplumsal yapı ile de artmaktadır. Toplamda etrafta ne kadar az çocuk olursa, üstün yetenekli bir çocuğun kendisi gibi olan başka bir çocuğa rastlaması olasılığı da o kadar azalır.

4.1.2. Çocukların Desteklenme İhtiyacı

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Üstün yetenekli çocukların gelişim zorlukları, davranış bozuklukları ve çektikleri sıkıntılar bireysel olarak birçok farklı şekilde ortaya çıkıyor ve yine de bazı karakteristik çatışma alanlarını ve benzer tepkileri ortaya koyuyordu.  

Neredeyse tüm çocuklarda en azından dönemsel olarak psikovegetatif bozuklular, psikomotorik bozukluklar, tikler ve benzeri fiziksel semptomlar görülebiliyordu ve bunlar ruhsal bozuklukların beden diline yansıması olarak değerlendirilebilmektedir.

4.2.2. Ailelerdeki Uygulamalar

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Tüm danışma ve terapi faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası da, ailelerin de danışmanlık ve terapi kapsamına alınmasıydı. Aileye uygulamalar bazı durumlarda ön plana çıkmış ve hatta tek başına bile yardımcı olmuştur. Bazı aileler uzun süren araştırmalar, yanlış yönlendirmeler ve sorunların büyümesinden çaresizliğe kapılmışlar ve güçleri tükenmişti. Onların teselli, tavsiye ve yeni bir umuda ihtiyaçları vardı. Özellikle o ana kadar anaokulu ve okuldan yetkin ve bilinçli bir destek alamadıklarından, ısrarcılıklarının ve çocukları için yaptıklarının takdir edilmesi gerekiyordu.

4. Sebep ve Çözüm

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Aşağıdaki bölümde, sıkça tekrarlanan gözlemlerim farklı bakış açılarıyla özetlenecektir; bu gözlemler, muhtelif danışma ve terapi seanslarında ve aileler ve üstün yetenekli çocuklarla temasta olan farklı meslek gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilen seminerlerde yapılmıştır. Eksiksiz olduğu iddiasında değilim, ancak üstün yetenekli çocukların ve onlarla temasta bulunan yakın çevrelerinin yaşadıkları sorunların yansımasındaki çeşitlilik dikkat çekicidir. 

4.2. Çözüm Yolları

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Elimizdeki tecrübeler gösteriyor ki, çocuk ile çevresi arasında yaşanan birçok çatışma ve bozukluk, üstün yeteneklilik ile çevrenin standartlaştırma çabasından kaynaklanıyor. Gelişim bozukluklarının oluşması ve boyutu genel olarak çok sayıda etkene bağlıdır, örn. bireysel yapı, ailevi durum, yaşanılan tecrübeler, psikososyal ilişki ağları, sosyo ekonomik koşullar, anlık durumlar, vs. ve tüm bunlar birbirini karşılıklı olarak etkilemektedir. 

4.2.3. Okul İle İşbirliği

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Çocuğun hayatının ilk yıllarında kişiliğinin gelişiminde en önemli etken aileyken, sonrasında anaokulu ve okul kurumları eklenir – hatta okul bundan sonraki çok uzun yıllar boyunca çocuğun kişilik gelişimi için önemli bir rol oynayacaktır. 

Üstün yetenekli çocukların gelişim bozukluklarına yol açan koşullar bütünü içerisinde okulun yeri çok büyüktür. Esneksizliği neticesinde başarısızlığını ve değersizleştirmeye yönelik tavrını koruyan bir okul ortamı, çocuk ile yapılan psiko terapi çalışmalarını kilitleyebilir veya elde edilen gelişmeleri tersine çevirebilir.

4.1.1 Ailelerin Yardım İhtiyacı

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Çoğu durumda ailelerin üstün yeteneklilik konusunda genel olarak bilgilendirilme ihtiyacı vardı; ayrıca devlet okulları bünyesinde ve dışarıda destekleme olanakları; okul ile ilgili yasal düzenlemeler; benzer durumdaki çocuklarla bir araya gelme olanakları; kendi çocuklarının tutum ve davranışlarının açıklanması; kendi çocuklarına ve üstün yetenekliliklerine nasıl yaklaşmaları gerektiği hakkında bilgi ihtiyaçları vardı.

4.2.1. Çocuklardaki Uygulamalar

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Üstün yetenekli çocuklar ile çalışırken, onların üstün yeteneklerini kabullenmek merkezi bir önem taşır. Mükemmel bilişsel ve sözel yeteneklerini, hayal güçlerini ve farklı düşünme şekillerini kaçışa yönelik olarak kullanma eğilimine girseler dahi, bu özellikleri ile peşinen kategorize edilmemeli, sınırlandırılmamalı ve hatta patolojize edilmemelidir. Üstün yeteneklilerin açıkça veya tereddütle düşünceler ve kelimeler ile yaptıkları oyunlardan aldıkları keyfe karşılık verilmeli ve onların varlıklarının bir parçası olarak kabul edilmelidir.

4.2.4. Örneklerin Ele Alınması - Peter, Sabine, Till

Kullanıcı Oyu:  / 1
Ayrıntılar

Peter

Peter’in okulu ile doğrudan iletişime geçmek mümkün olmadı. İlk dönemlerde onda hiçbir gelişme yokmuş gibi görünüyordu, okuldaki aşırı tacizlerde bir değişiklik olmamıştı, ümitsizliği onu hala tepkisizleştiriyordu, okul ile doğrudan iletişime geçme teklifi ailede ve Peter’da yeni düşmanlıkların oluşması konusunda endişelere yol açtı.

   
© ustunyetenekliyiz.biz