004.jpg
   
002.jpg
   
007.jpg
   

Sınıf İçin Öneriler

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

Eşit olmayanlara eşit davranmak kadar büyük bir adaletsizlik yoktur. 

Bu cümleyi mutlaka duymuşsunuzdur. Fakat mevcut eğitim sistemimiz tüm öğrencelere aynı müfredatı, aynı içerikte, aynı sürede vermeyi zorunlu kılıyor. Bu durum, üstün yetenekli öğrenciiler için genelde bir kabusun başlangıcı oluyor ve bir süre sonra da ortaya çıkan zihinsel ve duygusal huzursuzluk, kendisini fiziksel huzursuzluk olarak göstermeye ve sınıf içerisindeki düzeni bozmaya başlıyor. 

Sınıfınızda, verilen ödevi diğerlerinden daha hızlı ve doğru yapabilen bir öğrenciniz mi var? Onu yardımcınız yapmak size çok cazip görünse de ve öğrenci bundan zevk alıyor görünse de, bunu yapmayın. O çocuğa daha fazla ödev vermek zorunda da hissetmeyin kendinizi. Bunun yerine öğrenciye kendi ilgi alanlarına yönelmesine izin verin ve ona bunun için gerekli materyalleri sunun. Böylece işlediğiniz konuyu veya ilgisini çeken diğer bir konuyu derinlemesine incelemesine imkân tanıyın. 

Bazı öğrencilerin müthiş fikirleri olabilir, fakat ince motorikte henüz yeterince gelişmemiş olabilirler. Onlara diğer çocuklarla grup çalışması yapma, fikirlerini ses kaydına geçirme, başka arkadaşları ile birlikte ifade etmesine imkan tanıyın. 

Bazı öğrenciler, matematiksel formülleri öğrenmekte zorlanabilirler, ancak daha karmaşık matematiksel kavramları kolaylıkla öğrenebilirler. Onlara matematiği daha farklı örneklerle anlatmaya çalışın. ÜY çocuklar büyük resmi anladıklarında ve gördüklerinde detayları daha kolay anlarlar. Çocukları zor problemlerle karşı karşıya bırakmakta tereddüt etmeyin, ancak onlara problemleri kendi yaratıcılıklarıyla ele almaları için yeterli süreyi tanıyın. 

Sözlü iletişim ve dil konusunu zenginleştirin. Örneğin şiir öğrenilirken, bunları görsel sanatlarla ifade etmelerine ve kendi belirledikleri farklı bir yöntemle sunmalarına olanak sağlayın. 

Sınıf içerisinde olabildiğince çok sayıda ucu açık aktiviteler sunun. Örneğin doğru sonucu değil, farklı yaklaşım olanakları sunan çok sayıda proje ve aktivite sunun. Örneğin deniz: Midye ve istiridye kabukları ile farklı şekil ve geometrik cisimleri gösterin. Bunları farklı şekilde sınıflandırabilirler. Büyüteç ve istiridyeler hakkında kitaplar, bu olanakları arttırır. Bunların çizimlerinin yapılması sağlanabilir. Yaratıcılığınızın önünde engel yoktur. 

Compacting Stratejisi: Çöplerden arındırmak 

Öğrencilerinize, tasarruf ettikleri zamanda kendi ilgi alanlarına yönlenme olanağı sağlayın. 

Öğrencilerin, tasarruf ettikleri eğitim süresini başka alanlarda değerlendirebilmelerine imkan tanıyan bir yöntem de İngilizcede “Compacting” olarak adlandırılan bir yöntemdir. Çöplerden arıdırmak anlamında da kullanılan “Compacting” teriminden anlaşılması geren şudur: Bu yöntem, öğrencinin eğitim planında öngörülen, ancak kendisinin daha önceden bildiği konuları plandan arındırmak amacını taşır. 

Ancak arındırma işlemine başlamadan önce, öğrencinin hangi alanlarda zaten bilgi sahibi olduğunu öğrenmek gerekir. Bu bilgilerinin de sınav notları anlamında kabul görmesi gerekir. Ayrıca bu şekilde kazanılan zamanla ilgili yapılacak faaliyetlere de karar verilmesi gerekir. Böylece sıkılmazlar ve öğretmenlerine ilave yük teşkil etmezler. 

Elbette ki eğitim planında yapılan bu arındırma işlemi sadece öğrencinin gerçekten bildiği konuları kapsamalıdır. Matematikte iyi olan, ancak Türkçe dersinde ortalama bir başarı sergileyen öğrencinin sadece Matematik dersi bu uygulamaya konu olmalıdır. 

Bu şekilde arındırılan zaman içerisinde daha zayıf olan öğrencilerin derslerine destek olmak cazip gibi görünse de, bu uygulamanın amacı bu değildir. 

Esas amaç, bildiği konular ders planından arındırıldıktan sornra elde edilen boş zamanın, öğrencinin ilgi alanına veya ilave aktivitelere ayrılarak “zenginleştirme” faaliyetinin uygulanmasına imkan tanımaktır. Yani öğrenci, ilgi duyduğu alanlarda derinlemesine eğitim alabilmelidir. 

Önce sınav, sonra eğitim 

Bir öğrenciye belirli bir alanda eğitim ihtiyacı olup olmadığını anlamanın bir yolu da, öğrenciye konu ile ilgili eğitimden sonra yapılması gereken sınava önce tabi tutulma imkanı tanımaktır. 

Örneğin; Yani bir konuya başlayacaksınız ve önümüzdeki haftalarda işleyeceğiniz bu konuyu hangi öğrencilerin önceden bildiğini öğrenmek istiyorsunuz. Bu amaçla vereceğiniz konuları tümüyle kapsayan bir test hazırlayın ve tüm öğrencilerinize bu teste girip girmemeyi serbest bırakın. Elbette ki bu teste herkes girmek durumunda değildir. 

Pekiyi alan tüm öğrencileriniz, bu konular işlendiği süre içerisinde derslerden muaf tutulurlar ve aldıkları notlar sınav sonucu olarak karne notunu etkiler. Böylece eğitim planlarından bu konuyu “arındırmış” olurlar. Tüm diğer öğrencilerin sınavı geçersiz kabul edilir ve derslere girmek durumunda olurlar. 

Kazanılan bu sürede ne yapılacak? 

1. Aynı konu işlenir. 

Bu süre zarfında, bu eğitimden muaf olan öğrenciler, yine aynı konu ile ilgilenirler, ancak ilgilenme şekli, onlar için yeni bilgi ve zorlanma anlamına gelecek içerikte olacaktır. Konuyla daha derinlemesine ilgilenebilirler. 

Örneğin; Coğrafi haritaları çok iyi okuyabildiğini ve yorumlayabildiğini gösteren bir öğrenci, bu ders konusuna katılmak durumunda değildir. Ancak aynı zaman zarfında, hayali bir coğrafi alanın maketini hazırlayabilir, yerleşim alanlarını, doğal kaynaklarını, sanayi alanlarını, tarım alanlarını bu makete ekleyebilir. Dersin işlenme süresi bittiğinde de, aynı öğrenci kendi hazırladığı bu hayali alanın haritasını sınıf içerisinde sunabilir. 

Şayet diğer öğrencilerden, kendilerinin bu derse neden katıldığı ancak diğer öğrencinin veya öğrencilerin katılmadığı sorusu ortaya atılırsa, cevap ortadadır: Herkese aynı olanaklar tanınmış, ancak sadece onlar gerekli başarıyı göstererek muaf olmuşlardır. 

Burada daha çok sorulması gereken konu, diğer öğrencilerin de böyle bir proje hazırlayıp hazırlamayacaklarıdır. Bu durumda, diğer öğrencinin hazırladığının daha basit bir şekli diğer öğrendiler tarafından da hazırlanır ve daha önce hazırlayan öğrenci diğerlerine danışmanlık yapabilir. 

2. Uzun süreli bir proje 

Diğer bir olasılık ise, öğrencilerin daha uzun süreli bir proje hazırlamalarıdır. 

Örneğin; şayet öğrenci yazı yazmaktan zevk alıyor ve bu konuda yeteneği var ise, belirli bir konuda veya seçtiği bir konuda bir kitap yazması sağlanabilir. Özellikle yazılı projelerde öğrencinin yaptığı hatalardan öğrenmesi ve konuların böylece daha iyi oturması imkanı vardır. Benzer hatalar 10 u bulduğunda, öğrenciye bu hatalarına ilişkin eğitim verilebilir ve gidermesine yönelik bir ödev verilebilir. 

Ancak böyle bir proje, öğrencinin güçlü olduğu tüm alanları kapsıyorsa önerilebilir. 

Compactor uygulama kılavuzu: 

Arındırma Planı

Öğrencinin Adı Soyadı: .................................................................

Güçlü olduğu alanlar

Güçlü olduğunun kanıtı

Alternatif Plan

     
     
     

 

1. Tüm öğrenciler için böyle bir arındırma Planı hazırlayın. Bazı öğrencilerin yıl içerisinde birden fazla arındırma planına ihtiyacı olabilir. Bazılarının olmaz, bazılarının hiç böyle bir planı olmayabilir. 

2. Bu arındırma planını, ders planında yaptığınız tüm değişiklikleri dokümante etmek için kullanın. 

a. Sol sütunda her bir satıra öğrencinin güçlü olduğu bir alanı yazın. Örneğin: Coğrafya – Harita okuma

b. Ortadaki sütuna öğrencinin güçlü yanını nasıl kanıtladığını yazın. Örneğin sınavda pekiyi alması gibi. 

c. En sağa, sınıfın geri kalan kısmı bu konuyu işlerken ilgileneceği konu veya konuları yazın. Alternatif aktiviteler, genelde işlenen konu ile ilintilidir. Ancak bazı durumlarda başka derslerdeki konular olabilir veya uzun süreli projeler olabilir.

3. Ders planında arındırma yaptığınız her bir öğrenci için bir klasör hazırlayın. Bu klasörde öğrencinin yaptığı tüm çalışmaları, dersten muaf olurken gösterdiği kanıtları (sınav, vs.) ve bu süre içerisinde yapacağı çalışmaların dokümanlarını muhafaza edin. 

Uyarı! 

1. Bir öğrencinin yetenekleri ile belirli bir derste kazandığı bu zamanı, diğer derslerdeki eksiklerini gidermek için kullanmayın. 

2. İyi oldukları alanlarda elde ettikleri alternatif sürelerde yaptıkları çalışmalardan zevk aldıklarından emin olun.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz